About Us

We drive business performance

 

a bit of Us : Why we start consulting

ด้วยมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่น ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆ ด้วยความเข้าใจในเทคโนโลยี ด้วยความเข้าใจในรูปแบบของโลกธุรกิจ และด้วย พฤติกรรมของผู้บริโภคออนไลน์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆในภาคธุรกิจ และภาครัฐ ยังเป็นไปช้ากว่าที่พวกเราคิด ยังยึดติดในรูปแบบเดิมๆ และเน้นคัดลอกมากกว่าการพัฒนา ไม่กล้าคิดนอกขอบเขต เราจึงมีความตั้งใจจะผลักดันธุรกิจของลูกค้าของเราให้เติบโตและมีคุณค่าที่แท้จริงต่อลูกค้าของพวกเขาเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และตอบทุกความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาค

These are our goals :

การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าที่เรามักจะได้รับโอกาสจากลูกค้าจากปากต่อปาก แต่สิ่งที่เราคาดหวังนั้นสูงกว่าที่ลูกค้าคิดไว้ นั้นก็คือการ ทำ Digital Transformation to Digital Transition ซึ่งนั้นหมายถึงการเปลี่ยนรูปแบบจากการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมๆ ไปอยู่ในรูปแบบของ Digital เกือบจะทั้งหมด และท้ายที่สุดเปลี่ยนธุรกิจในรูปแบบเดิมๆไปสู่ธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆซึ่งสร้างกำไร และสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
คุณค่าที่เราเน้นในการทำงานร่วมกันกับลูกค้าตามสัดส่วน (Value Score)
ลำดับที่ หัวข้อในการให้คะแนน (Value Score)
รายละเอียด % Weight
1 Brand Reputation เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของตลาด มีความน่าเชื่อที่จะสมารุทำงานโครงการสำเร็จ 20%
2 Strategic Thinking มีผลงานที่นำเสนอกลยุทธ์การวางแผนสื่อโฆษณาที่มีความคิดสร้างสรรค์และตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า รวมทั้งสามารุชี้แจงประสิทธิภาพของผลงานได้ชัดเจน มีเครื่องมือในการวิเคราะห์และวัดประสิทธิภาพของสื่อที่แม่นยำ 30%
3 Media Efficiency and Optimization มีประสิทธิภาพในการซื้อโฆษณาประเภท Online ได้อย่างคุ้มค่าที่มีความหลากหลาย รวมทั้ง ตำแหน่งหรือช่วงเวลาในการโฆษณที่มีประสิทธิภาพสูง 30%
4 Staff Competency Key Person มีประสบการณ์และทักษะความสามรถในการบริหารจัดการประสานงานกับหลากหลายหน่วยงาน รวมถึงให้ข้อมูลและคำแนะนำที่มีประโยชน์ 20%

Our strategy :

Driving business performance. Digital Experiences Strategically Engineered To Perform. We measure our success by the results we drive for our clients. Our strategy services provide customized, digital solutions to turn our client into an industry leader.

Other important stuff :

Marketing has changed. As digital extends into all areas of our lives, every tweet, every status update and video has become a potential customer touchpoint. We’re not just specialists in different types of digital marketing – we also know how to bring it together. By putting the customer at the centre, we create simple, effective strategies that connect with people across every channel – and grow business in ways they can measure. While this gives advertisers some great opportunities, it also means customers expect more. Audiences today want services and content that meet their needs, wherever they are, whatever they’re doing.