เอเจนซี่ (Agency) คืออะไร ชื่อที่ทุกคนได้ยิน แต่ยังไม่รู้ความหมาย !!

เอเจนซี่ (agency) คือ ตัวแทน  เป็นคำที่มีความหมายหลายนัย ขึ้นอยู่กับบริบทของการใช้ โดยจะแยกการพิจารณาเป็น 3 บริบทคือ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งคำว่าตัวแทนในทั้ง 3 บริบท มีความหมายร่วมกัน คือ

การกระทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเราเองไม่สามารถกระทำการนั้นเองได้ จึงจำเป็นต้องมีการเลือกตัวแทนขึ้นมา และมอบอำนาจให้กระทำกิจกรรมดังกล่าวแทนตน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหาร การร่างกฎหมาย การทำสัญญาทางธุรกิจ การจ้างงาน หรือการเป็นตัวแทนของสาธารณะ เป็นต้น

ที่มาภาพ PEXEL

ในที่นีเราขอพูดถึงด้าน เศรษฐกิจ เอเจนซี่โฆษณา การตลาด นั่นเอง

เอเจนซี่โฆษณา การตลาด  ในทางเศรษฐกิจ คือ ตัวแทนเป็นการวิเคราะห์ภายใต้กรอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวการและตัวแทน (principal-agent framework) จะอธิบายกิจกรรมของการแทนที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวการ (principal) และตัวแทน (agent) ที่สัมพันธ์กันผ่านสัญญาตัวแทน โดยทั่วไปตัวการต้องการตัวแทนที่สามารถทำงานให้แก่ตนได้อย่างเต็มที่สมบูรณ์ ในขณะที่ตัวแทนก็จะพยายามนำเสนอข้อดีของตัวเองและปกปิดข้อบกพร่องบางประการ เพื่อให้ได้รับเลือกจากตัวการและได้งานทำ ซึ่งทำให้เห็นว่าทั้งตัวการและตัวแทนต่างมีผลประโยชน์เป็นของตัวเองและพยายามให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์จากความสัมพันธ์ดังกล่าว

ที่มาภาพ PEXEL

เอเจนซี่โฆษณา บริษัทรับทำโฆษณา สายงานหลัก ๆ ในบริษัท มี 3 สายงานด้วยกัน

1. คือ AE ฝ่ายขาย บริการลูกค้า
2. Strategic planning จะทำการวิจัยและวางแผนการตลาด กำหนดทิศทางการโฆษณา ซึ่งเป็นเรื่องกลยุทธ์และเทคนิคทางการสื่อสารการตลาดล้วน ๆ
3. Creative จะเป็นเรื่องการสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณา ซึ่งมีทั้ง art และ copy แต่นั้นไม่จำเป็นต้องลง production house เสมอไปนะครับ ขึ้นอยู่กับแผนและงบประมาณ ว่าสมควรจะลง production house หรือไม่ หรืออาจจะแค่อัดเสียงออกวิทยุ หรือแค่ print ad เองก็ได้ หรือหลาย ๆ อย่างผสมกัน หรือเพียงแค่นำโฆษณาจากบริษัทในต่างแดนลูกค้ามากำกับเสียงภาษาไทยเฉย ๆ ไม่จำเป็นต้องผลิตขึ้นใหม่

บทความข้างต้น ช่วยให้ใครหลายคนเข้าใจความหมาย เอเจนซี่โฆษณาขึ้นบ้างนะคะ ทราบแบบนี้แล้วเริ่มจัดการธุกิจ ด้วย เอเจนซี่ กันเลยคะ แต่หากไม่ถนัดเราขอแนะนำ IT COLLA เอเจนซี่ ตลาดออนไลน์ของโคราช  ที่จะช่วยคนโคราชจัดการกับโลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้น และช่วยให้ธุรกิจของคนโคราชประสบผลสำเร็จตามที่หวัง เพราะการตลาดไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้ดี แต่ IT COLLA เราช่วยคุณได้ ติดต่อสอบถามข้อมูลที่   http://www.digitalmedia.in.th/

 


ข้อมูลที่มา
https://th.wikipedia.org
https://pantip.com/topic/31384625